Pielgrzymka Różanostocka w Parafii Rozedranka

W dniach 23-25 czerwca (piątek, sobota, niedziela) - organizowana jest 42 Piesza Pielgrzymka Różanostocka.

W sobotę - 24 czerwca - pielgrzymi będą przechodzić przez Starą Rozedrankę ok. godz. 11:00. Bardzo proszę parafian z wiosek i kolonii o przygotowanie posiłku i napojów dla pielgrzymów. W Szkole Podstawowej będzie możliwość skorzystania z toalet.

Pielgrzymka zakończy się w Sanktuarium 25 czerwca (niedziela) uroczystą Eucharystią o godz. 17:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Guzdka. Do udziału zapraszam wszystkich chętnych a w sposób szczególny młodzież pragnącą podziękować Chrystusowi i Jego Matce za kończący się kolejny rok katechetyczny, szkolny i akademicki.

Czytaj więcej
Remont kościoła w Rozedrance - Dotacja

Nasza Parafia otrzymała dotację w kwocie 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont dachu naszego kościoła parafialnego. Dziękujemy z całego serca za okazaną pomoc materialną, tak ważną dla naszej Wspólnoty Parafialnej i pamiętamy w modlitwach. Prosimy Boga, aby to dzieło z Jego pomocą zostało wykonane.

Czytaj więcej