Remont kościoła w Rozedrance - Dotacja

Nasza Parafia otrzymała dotację w kwocie 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont dachu naszego kościoła parafialnego. Dziękujemy z całego serca za okazaną pomoc materialną, tak ważną dla naszej Wspólnoty Parafialnej i pamiętamy w modlitwach. Prosimy Boga, aby to dzieło z Jego pomocą zostało wykonane.